Schade

Stel, je rijdt ergens tegenaan of een derde persoon veroorzaakt schade aan de huurauto.

In het geval van schade, diefstal of erger betaal je maximaal je overeengekomen eigen risico per schadegeval. Is het schadebedrag minder dan je eigen risico dan betaal je minder. Mocht de schade verhaalbaar zijn op een bij ons bekende tegenpartij dan betaal je uiteraard niets.

Wat moet je doen in geval van schade?

  1. Vul bij een ongeval met de huurauto altijd samen met de eventuele tegenpartij een schadeformulier volledig in (voor- & achterkant). Deze hebben de verzekeraars namelijk nodig voor het afwikkelen van de schade. Je vindt het schadeformulier in het dashboardkastje of online via: mobielschademelden.nl.

  2. BELANGRIJK: Het schadeformulier dient door beide partijen te worden ondertekend. Onderteken alleen een schadeformulier waarmee je het eens bent, zet anders geen handtekening.

  3. Neem vervolgens telefonisch contact op met de ophaallocatie om de opgelopen schade te melden en het schadeformulier in te leveren.

  4. BELANGRIJK: Het schadeformulier dient in het geval van particulier huren binnen 24 uur ingeleverd te worden en zakelijk binnen 48 uur.

Wie betaalt de schade?

Al onze voertuigen zijn WA-verzekerd. Een WA-autoverzekering biedt uitsluitend dekking tegen aansprakelijkheidsschades. De verzekeraar vergoedt dus schades aangericht aan anderen. Schade aan de huurauto wordt door deze verzekering niet gedekt.

In het geval van schade, diefstal of erger betaal je maximaal je overeengekomen eigen risico per schadegeval. Is het schadebedrag minder dan je eigen risico dan betaal je minder. Mocht de schade verhaalbaar zijn op een bij ons bekende tegenpartij dan betaal je uiteraard niets.

Het eigen risico is bij Diks Autoverhuur niet volledig afkoopbaar. Wel kun je ervoor kiezen om het eigen risico te verlagen voor een vast bedrag per huurdag. Meer informatie over het eigen risico en de kosten voor het verlagen hiervan vind je op: het eigen risico.