Skip to content
This page is only published in Dutch

Expert innoveert wagenpark DIKS

Tips
DIKS autoverhuur, Apr 1, 2022, 8:00 AM

DIKS heeft in de strijd tegen verkeersagressie de hulp ingeschakeld van Toon Lager, Chief Executive Sound & Safety Engineer en expert op het gebied van geluid en veiligheid. Na uitgebreid onderzoek en een lange ontwikkelfase introduceert hij per 1 april een nieuw geluid voor alle bussen in het wagenpark. Het doel van dit geluid is meer veiligheid en alertheid creëren onder weggebruikers.

Toename agressie in het verkeer

Steeds vaker krijgen weggebruikers in Nederland te maken met agressie in het verkeer, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door SWOV (2021). Deze vorm van agressie uit zich vaak in de vorm van obscene en intimiderende gebaren, gevaarlijk rijgedrag én overmatig claxonneren.

De oorzaak is vaak te wijten aan het gedrag van bestuurders. Te hard rijden, onnodig lang links rijden, geen richting aangeven bij het verlaten van een rotonde, verkeer van rechts geen voorrang verlenen of rechts inhalen, allemaal voorbeelden van gedrag dat vaak leidt tot irritatie, ergernis, agressie en ongelukken in het verkeer.

Agressie voorkomen

Om deze agressie te voorkomen is bewustwording en gedragsverandering cruciaal. Daarvoor richt DIKS zich sinds de oprichting tot huurders met een tweetal maatregelen:

  • Voorlichting, we attenderen huurders op hun verantwoordelijkheden als weggebruiker.

  • Handhaving, meldingen van verkeersagressie worden serieus genomen en we gaan het gesprek met overtreders nooit uit de weg.

Per 1 april komt hier dus een derde maatregel bij. DIKS is ervan overtuigd dat men met deze nieuwe maatregel een toonaangevende weg is ingeslagen om verkeersagressie te verminderen. Dat is wat er toet-toet.